Yoshi's trip 2003 Gallery:
CHINA ( Dali | Lijiang | Jinghong ) | THAILAND ( N Thailand ) | LAOS ( Luang Namtha | Muangxin )